U naselju Kaštelanec u Općini Jalžabet obnovljena je Vinogradska ulica, u koju je Županijska uprava za ceste Varaždinske županije uložila 295.000 kuna. Na županijskoj cesti koja prolazi kroz samo naselje novi asfalt postavljen je u duljini od 780 metara, čime je podignuta kvaliteta i sigurnost odvijanja prometa.
– ŽUC je na području Općine Jalžabet ove godine uložio gotovo pola milijuna kuna.
Prvo su obavljeni radovi na proširenju ceste u naselju Kelemen, a sada je obnovljena i Vinogradska ulica u Kaštelancu, uz njihovo 100-postotno financiranje.