Program zaštite kulturnog dobra, građevinska sanacija i sanacija kapilarne vlage

Opis projekta u pripremi

Sažetak

projekti ministarstvo kulture

Izvor financiranja

Ključni detalji projekta:

Detalji projekta

 • Iznos sufinanciranja:

  190.000,00 kn
 • Ugovorno tijelo:

  Ministarstvo kulture
 • Lokacija:

  Jalžabet
 • Godina:

  2019.