Sanacija cestovnog klizišta Nova Gora

Opis projekta u pripremi

Sažetak

projekti mgipu

Izvor financiranja

Ključni detalji projekta:

Detalji projekta