Tokom 2024. godine nastavljamo s sanacijom divljih deponija otpada na području Općine Jalžabet

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijelio nam je 30.000,00 eura za sanaciju divljih deponija.

Ovim projektom će se sanirati ilegalno odlagalište otpada u Kelemenu.

Nastavljamo akciju čišćenja divljih deponija na području Općine Jalžabet što nam uvelike olakšava put prema cilju zdrave i čiste okoline za sve naše stanovnike!