Sanitarna kanalizacijska mreža naselja Kelemen i naselja Leštakovec

Opis projekta u pripremi

Sažetak

projekti mrrfeu

Izvor financiranja

Ključni detalji projekta:

Detalji projekta