Energetska revolucija u Općini Jalžabet: Solarna energija na vrtiću i sportskim centrima Jalžabet i Novakovec

Izvršena je primopredaja, te je u rad puštena solarna elektrana na Dječjem vrtiću „Potočić“ snage 15 kW.  Time je Dječji vrtić dobio vlastiti obnovljivi izvor električne energije 100% financiran od strane HEP-ovog projekta ZelEn. Godišnja proizvodnja sunčane elektrane iznosit će 10.700 kWh električne energije, što će omogućiti godišnje uštede veće od 4.000 kWh električne energije, a samim time smanjiti će se emisija CO2 za 0,64 tone.

Uz nju, puštene su u pogon i solarne elektrane jačine 10kW na Sportskom centru Jalžabet te Novakovec.  Sve su to mali koraci prema konačnom cilju Općine Jalžabet da stvori bolju, zdraviju i održivu budućnost novim generacijama.