Korisne informacije, obrasci

Ovdje možete pronaći obrasce, informacije i podatke za plaćanje u korist Općine Jalžabet

Obavijest – elektronički potpis

Sva dokumentacija koja se dostavlja Općini Jalžabet može biti elektronički potpisana.
Kvalificirani elektronički potpis ima istu važnost kao i Vaš osobni potpis na ispisanom dokumentu.
Što je elektronički kvalificirani potpis?
El. kvalificirani potpis (koji dobijete s el. osobnom iskaznicom, ili pribavite na tržištu kvalificiranih el. potpisa) ima istu pravnu snagu kao Vaš vlastoručni potpis.
Upravo zato je odredbama Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku propisana upotreba elektroničkog kvalificiranog potpisa na podnescima koji se dostavljaju javnopravnom tijelu elektroničkim (ali i drugim propisima), a koje stranke u fizičkom obliku vlastoručno potpisuju, s obzirom da je kvalificirani elektronički potpis izjednačen s vlastoručnim potpisom (na papiru) odnosno ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis te pruža najvišu razinu sigurnosti elektroničkog potpisa.

Podaci za podmirivanje obveza

Općina Jalžabet, Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet

Broj računa:  HR2523600001816500005

Primjer podataka za uplatu:  HR68-1708-59790184195

PNB se sastoji od jedne od niže navedenih šifri i OIB-a obveznika.

Model: HR68

1708 – porez na potrošnju

1716 – porez na kuće za odmor

1740 – korištenje javne površine, korištenje doma

1783 – porez na promet nekretnina

5770 – komunalna naknada

7706 – ukop, grobno mjesto

Korištenje nekretnina u vlasništvu Općine Jalžabet

Zapisnik o primopredaji nekretnina 10 2023

Sufinanciranje boravka u vrtićima

Zahtjev za sufinanciranje boravka u drugim vrtićima 1.23.

GDPR privola sufinanciranje boravka djeteta Općina Jalžabet

Popis dokumentacije i podataka uz zahtjeve -vrtići

Pomoć za novorođenčad

Zahtjev za jednokratnu pomoć novorođenčad 6.2022

GDPR privola novorođena djeca djeteta Općina Jalžabet

Informacije-i-dokumentacija-Opcina-Jalzabet 1.23.

Sufinanciranje svjetlovodne infrastrukture (NGA “optika”)

Suglasnost za postavljanje optičke infrastrukture

Other Services

  • Župa sv. Elizabete Ugarske

    Iako se crkva Svete Elizabete spominje u najstarijem popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334.g., današnja župna crkva potječe iz sredine 18.stoljeća. Baroknu

  • Dječji vrtić “Potočić”

    Djelatnost našeg Vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje, te skrb o djeci rane i predškolske dobi, od navršene godine dana do …

Arhiva vijesti

Kategorije vijesti