Korisne informacije, obrasci

Ovdje možete pronaći obrasce, informacije i podatke za plaćanje u korist Općine Jalžabet

Podaci za podmirivanje obveza

Općina Jalžabet, Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet

Broj računa:  HR2523600001816500005

Primjer podataka za uplatu:  HR68-1708-59790184195

PNB se sastoji od jedne od niže navedenih šifri i OIB-a obveznika.

Model: HR68

1708 – porez na potrošnju

1716 – porez na kuće za odmor

1740 – korištenje javne površine, korištenje doma

1783 – porez na promet nekretnina

5770 – komunalna naknada

7706 – ukop, grobno mjesto

Sufinanciranje boravka u vrtićima

Zahtjev za sufinanciranje boravka u drugim vrtićima 1.23.

GDPR privola sufinanciranje boravka djeteta Općina Jalžabet

Popis dokumentacije i podataka uz zahtjeve -vrtići

Pomoć za novorođenčad

Zahtjev za jednokratnu pomoć novorođenčad 6.2022

GDPR privola novorođena djeca djeteta Općina Jalžabet

Informacije-i-dokumentacija-Opcina-Jalzabet 1.23.

Sufinanciranje svjetlovodne infrastrukture (NGA “optika”)

Suglasnost za postavljanje optičke infrastrukture

Other Services

Arhiva vijesti

Kategorije vijesti