Javni poziv

By procelnik In Poziv On 10. studenoga 2017.

OPĆINA JALŽABET
OPĆINSKO VIJEĆE
JALŽABET,10.11.2017.

 

JAVNI POZIV

 

PREMA ZAKONU O SAVJETIMA MLADIH (N.N.41/14) i ODLUKE OPĆINSKOG

VIJEĆA OD 24.10.2017.(SL.VJESNIK  VAR.ŽUPANIJE 62/2017)

POZIVAJU SE UDRUGE MLADIH, UDRUGE KOJE SE BAVE MLADIMA, UČENIČKA

VIJEĆA, STUDENTSKI ZBOROVI, PODMATCI POLITIČKIH STRANAKA ,

SINDIKALNIH  ILI STRUKOVNIH ORGANIZACIJA U RH I NEFORMALNE SKUPINE

MLADIH OD NAJMANJE 20 ČLANOVA DA PISMENO PREDLOŽE KANDIDATE

ZA SAVJET MLADIH OPĆINE JALŽABET DO 27.11.2017. U OPĆINU JALŽABET.

PRIJEDLOZI KANDIDATA OBAVEZNO SADRŽE:

-NAZIV I SJEDIŠTE PREDLAGATELJA

-PODATKE O KANDIDATU I ZAMJENIKU KANDIDATA

-OBRAZLOŽENJE PREDLAGATELJA

OSTALE UPUTE I INFORMACIJE MOGU SE DOBITI U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE JALŽABET

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća:
Dr.sc. Josip Križanić