2020. godina

 1. Odluka o prihvaćanju Izvršenja Proračuna Općine Jalžabet za 2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/20)
 2. Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet do 31.12.2019. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/20)
 3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/20)
 4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/20)
 5. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Općine Jalžabet za 2020. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/20)
 6. Odluka o ukidanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/20)
 7. Odluka o prihvaćanju zahtjeva Općine Sveti Ilija o povjeravanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/20)
 8. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jalžabet te dužnosnika Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/20)
 9. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jalžabet za 2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/20)
 10. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jalžabet za 2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/20)
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2019.-31.12.2019. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/20)
 12. Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u
  vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jalžabet za 2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/20)
 13. Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
  Republike Hrvatske na području Općine Jalžabet za 2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/20)
 14. Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/20)
 15. Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 12/20)
 16. Odluka o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite na području Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica,
  Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sveti Ilija, Sračinec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 20/20)
 17. Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 58/20)
 18. Odluka o davanju podrške na 3. izmjene i dopune Prostornog plana Varaždinske županije
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 58/20)
 19. Odluka o sufinanciranju produženog boravka djece u Osnovnoj školi »Petar Zrinski« Jalžabet za školsku godinu 2020./2021.
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 58/20)
 20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 58/20)
 21. Odluka o prihvaćanju Strategije razvoja turizma Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 75/20)
 22. Strategija razvoja turizma Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 75/20)
 23. Odluka o komunalnom redu na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 75/20)
 24. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih
  rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na
  području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 75/20)
 25. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2020. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)
 26. Proračun Općine Jalžabet za 2021. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)
 27. Projekcija Proračuna Općine Jalžabet za 2022. i 2023. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)
 28. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2021. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)
 29. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2020. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)
 30. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2020. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)
 31. Izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika
  pomoći u 2020. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)
 32. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2020. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)
 33. Izmjene Programa javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2020. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)
 34. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2021. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)
 35. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2021. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)
 36. Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)
 37. Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2021. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)
 38. Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2021. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)
 39. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)
 40. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)
 41. Zaključak o donošenju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet za 2020. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)
 42. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet za 2020. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)
 43. Zaključak o donošenju Godišnjeg plana sustava CZ na području Općine Jalžabet u 2021. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)
 44. Godišnji plan sustava CZ na području Općine Jalžabet u 2021. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 101/20)

 

(nerazvrstano)

 1. (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 17/21)
 2. Odluka o prihvaćanju Izvršenja Proračuna Općine Jalžabet za 2020. godinu
 3. Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet do 31.12.2020. godine
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  za 2020. godinu
 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 6. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
  iz Proračuna Općine Jalžabet za prvih pet mjeseci 2021. godine
 7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika
  i namještenika Općine Jalžabet
 8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela
 9. Općine Jalžabet
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od
  01.07.2020. – 31.12.2020. godine