2011. godina

 1. Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 8/11)
 2. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 37/11)
 3. Odluka o imenovanju ulica u Poduzetničkoj zoni Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 48/11)
 4. Odluka o imenovanju ulica u Poduzetničkoj zoni Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 48/11)