2010. godina

 1. Odluka o imenovanju ulice u naselju Kelemen
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 8/10)
 2. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 19/10)
 3. Odluka o komunalnom redu na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 19/10)
 4. Odluka o imenovanju ulice u vikend naselju Jalžabeta
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 29/10)
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 29/10)
 6. Odluka o uvođenju naknade za razvoj
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 29/10)
 7. Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 29/10)
 8. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja čistoće – skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta za područje Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/10)