Akti Općinskog vijeća

2018. godina

Akti Općinskog vijeća

Programi

 1. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2018. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 90/17)
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2018. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 90/17)
 3. Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2018. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 90/17)
 4. Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2018. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 5. Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2018. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 6. Izmjene Programa gradnje gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2019. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)
 7. Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2019.godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 92/18)

 

 

2017. godina

Akti Općinskog vijeća

Programi

 1. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2017.
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 90/17)
 2. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2017. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 90/17)
 3. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2017. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 90/17)
 4. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2017. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 90/17)
 5. Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2017. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 90/17)

 

 

2016. godina

Akti Općinskog vijeća

Planovi

 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje 2016.-2018. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 63/16)
 2. Plan razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje od 2017.-2019. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 63/16)

 

Programi

 1. Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2016. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 63/16)
 2. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2016. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 63/16)
 3. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2017. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 63/16)
 4. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2017. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 63/16)

 

Zaključci

 1. Zaključak o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet za vremensko razdoblje od 2017. – 2020. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 63/16)

 

Smjernice

 1. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabetza vremensko razdoblje od 2016. – 2020. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 63/16)

 

Planovi

 1. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 63/16)

 

 

2015. godina

Akti Općinskog vijeća

Zaključci

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2014. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 10/15)
 2. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet za 2015. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)
 3. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet u 2016. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)

 

Programi

 1. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2015. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)
 2. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2015. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)
 3. Izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2015. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)
 4. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2015. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)
 5. Izmjene Programa javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2015. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)
 6. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2016. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)
 7. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2016.godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)
 8. Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2016. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)
 9. Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2016. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)
 10. Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2016. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)

 

Planovi

 1. 1. izmjene Plana nabave Općine Jalžabet za 2015. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)
 2. Plan nabave Općine Jalžabet za 2016. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)

 

 

2013. godina

Akti Općinskog vijeća

Rješenja

 1. Rješenje o osnivanju Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 39/13)
 2. Rješenje o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 39/13)
 3. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 39/13)
 4. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 39/13)
 5. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 39/13)
 6. Rješenje o osnivanju Odbora za statutarno – pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 39/13)
 7. Rješenje o osnivanju Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 39/13)
 8. Rješenje o osnivanju Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u općini Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 39/13)
 9. Rješenje o osnivanju Odbora za gospodarski i društveni razvoj Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 39/13)
 10. Rješenje o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 39/13)

 

Zaključci

 1. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet za 2013. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)
 2. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet u 2014. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)

Programi

 1. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2013. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)
 2. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2013. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” , broj 82/13)
 3. Izmjene Programa javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2013. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)
 4. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2013. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)
 5. Izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2013. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)
 6. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2014. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)
 7. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2014. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)
 8. Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2014. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)
 9. Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2014. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)
 10. Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2014. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)

 

Planovi

 1. Plan razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje 2014. – 2016. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)
 2. 1. izmjene Plana nabave Općine Jalžabet za 2013. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)
 3. Plan nabave Općine Jalžabet za 2014. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)

 

Analiza

 1. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)

 

Smjernice

 1. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet u 2014. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)

 

 

2012. godina

Akti Općinskog vijeća

Zaključci

 1. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja
  na području Općine Jalžabet za 2012. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 56/12)
 2. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite
  i spašavanja na području Općine Jalžabet u 2013. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 56/12)

 

Programi

 1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” , broj 14/12)
 2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 14/12)
 3. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2012. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 56/12)
 4. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2012. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 56/12)
 5. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2012. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 56/12)
 6. Izmjene Programa javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2012. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 56/12)
 7. Izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2012. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 56/12)
 8. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2013. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 56/12)
 9. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2013. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 56/12)
 10. Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2013. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 56/12)
 11. Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2013. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 56/12)
 12. Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2013. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 56/12)

 

Planovi

 1. Izmjene Plana nabave Općine Jalžabet za 2012. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 56/12)
 2. Plan nabave Općine Jalžabet za 2013. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 56/12)

 

Akti jedinstvenog upravnog odjela

Javna rasprava

 1. Javna rasprava o prijedlogu (ciljanih) 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 14/12)

 

 

2011. godina

Akti Općinskog vijeća

Zaključci

 1. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području
  Općine Jalžabet za 2011. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 51/11)
 2. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
  spašavanja na području Općine Jalžabet u 2012. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 51/11)

 

Programi

 1. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2012. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 55/11)
 2. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2012. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 55/11)
 3. Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2012. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 55/11)
 4. Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2012. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 55/11)
 5. Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika
  pomoći u 2012. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 55/11)

 

Plan

 1. Plan nabave Općine Jalžabet za 2012. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” , broj 55/11)

 

Analiza

 1. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 51/11)

 

Smjernice

 1. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
  na području Općine Jalžabet u 2012. godini
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 51/11)

Odluka o upravljanju grobljem SVVZ 46-08