Prostorni plan uređenja Općine Jalžabet

4. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JALŽABET

4_ID_PPUO_Jalžabet_OBRAZLOZENJE_2023

4_ID_PPUO_Jalžabet_ODREDBE_2023

4_ID_PPUO_Jalzabet_2023_karta_1_namjena

4_ID_PPUO_Jalzabet_2023_karta_2_infrastruktura

4_ID_PPUO_Jalzabet_2023_karta_3_uvjeti

4_ID_PPUO_Jalzabet_2023_karta_4_1_Imbriovec

4_ID_PPUO_Jalzabet_2023_karta_4_2_Jakopovec

4_ID_PPUO_Jalzabet_2023_karta_4_3_Jažabet

 

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu 4. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Jalžabet 

Javna rasprava o prijedlogu 4. izmjena i dopuna PPUO

Obavijest_o_izradi_4_ID_PPUO_Jalžabet

Odluka o izradi 4.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet

Prostorni plan uređenja Općine Jalžabet (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” , broj 41/04, 9/06 i 34/12, 45/16)

Prostorni plan uređenja Općine Jalžabet – pročišćeni tekst (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 45/16)