Općinski proračun

2024. godina

 

2023. godina

2022. godina

2021. godina

 

2020. godina

 

2019. godina

 

2018. godina

 

2017. godina

 • Izvršenje proračuna Općine Jalžabet za 2017.godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 11/18)
 • Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet za 2017. godinu
 • Izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2017. godinu
 • Proračun Općine Jalžabet za 2017. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 63/16)
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2017.godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 63/16)
 • Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet za 2016. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 10/17)
 • Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2017. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 50/17)


2016. godina

 • Proračun Općine Jalžabet za 2016. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)
 • Godišnji izvještaj o izvršenom Proračunu Općine Jalžabet do 31.12.2015. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 13/16)
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 36/16)
 • Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje 01.01. – 30.06.2016 godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 36/16)
 • 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2016. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije “, broj 63/16)

 

2015. godina

 • Proračun Općine Jalžabet za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/14)
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet za 2015. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/14)
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2014. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 10/15)
 • Odluka o prihvaćanju izvršenja Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje od 01.01.2015. – 30.06.2015. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 36/15)
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2015. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 36/15)
 • 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2015. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)
 • Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje od 2015. – 2017.  Statut Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)
 • Plan razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje od 2016. – 2018. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet za 2016. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 68/15)

 

2014. godina

 • Odluka o prihvaćanju izvršenja Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2014.
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 37/14)
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2014.godine.
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 37/14)
 • Izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2014.god.
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 45/14)
 • 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2014. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/14)

 

2013. godina

 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2013. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 50/13)
 • Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2013. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 50/13)
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2012. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 28/13)
 • 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2013. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)
 • Proračun Općine Jalžabet za 2014. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)
 • Proračun Općine Jalžabet za 2014. godinu i projekcije Proračuna za 2015. i 2016. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet za 2014. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)

 

2012. godina

 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2011. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 14/12)
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2012. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 38/12)
 • 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2012. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 56/12)
 • Proračun Općine Jalžabet za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 56/12)
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet za 2013. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 56/12)

 

2011. godina

 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2010. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 8/11)
 • 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2011. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 37/11)
 • 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2011. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 51/11)
 • Proračun Općine Jalžabet za 2012. godinu
  (” Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 51/11)
 • Projekcija Proračuna Općine Jalžabet za 2013. i 2014. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 51/11)
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet za 2012. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 51/11)

 

2010. godina

 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2009. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 8/10)
 • 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2010. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 46/10)
 • Projekcija Proračuna Općine Jalžabet za 2012. i 2013. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 46/10)
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 46/10)
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2011. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 46/10)

 


Financijski izvještaji


2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

 


Donacije