JAVNI POZIV za prijavu šteta od prirodne nepogode od mraza za područje Općine Jalžabet

By procelnik In Poziv On 16. travnja 2020.

JAVNI POZIV za prijavu šteta od prirodne nepogode od mraza za područje Općine Jalžabet

Pozivaju se oštećenici od prirodne nepogode-mraza za područje Općine Jalžabet da prijave štetu.

Prirodna nepogoda od mraza proglašena je Odlukom župana Varaždinske županije o proglašenju prirodne nepogode od mraza (KLASA: 920-11/20-3, URBROJ: 2186/1-02/1-20-1 od 9. travnja 2020.) za područje Varaždinske županije, zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih mrazom i niskim temperaturama kojima su nanijete velike materijalne štete na poljoprivredi, trajnim nasadima, vinogradima te na pojedinim povrtlarskim i ratarskim kulturama u periodu od 02.04.2020.-08.04.2020. godine.

II.

Šteta se, u pravilu, prijavljuje putem e-pošte: opcina.jalzabet@vz.t-com.hr, ali može se dostaviti i poštom ili oštećenik može osobno ubaciti kompletiranu prijavu u poštanski sandučić Općine.

III.

Šteta se prijavljuje putem Obrasca PN- prijava štete od prirodne nepogode.

Uz OBRAZAC PN, OBAVEZNO je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– ispunjeni obrazac izjave

– presliku posjedovnog lista ili izvatka iz zemljišnih knjiga za prijavljenu oštećenu imovinu

– presliku Upisnika OPG-a

– presliku kartice tekućeg ili žiro računa na koji će se izvršiti isplata u slučaju  odobravanja štete.

IV.

Rok za prijavu štete je 22.04.2020. do 15:00 sati.

V.

Upiti u vezi prijava štete primaju se radnim danom od  08,00-14,00 sati na telefon: 042/647-094 ili putem e-pošte: opcina.jalzabet@vz.t-com.hr

KLASA: 920-11/20-01/01

URBROJ: 2186/10-20-02

Općinsko Povjerenstvo za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda