GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

By procelnik In Obavijest On 29. lipnja 2020.

2022. godina

Godišnji financijski izvještaj Općina Jalžabet 2022. – konsolidirani

Godišnji financijski izvještaj Općina Jalžabet za 2022. godinu

BILJEŠKE uz GFI za 2022 za Općinu Jalžabet

BILJEŠKE uz kosolidirani GFI za 2022 za Općinu Jalžabet

2021. godina

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2021. godinu

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu

Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja

Odluka o pokriću gubitka za 2021.godinu

 

2020. godina

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2020.godinu

Bilješke uz GFI – POD za 2020.g.

Odluka o prihvaćanju GFI-POD za 2020.g.

Odluka o raspodjeli dobiti za 2020.god.

 

2019. godina

GFI-2019.g.

GFI – POD 2019. -NADZORNI ODBOR. pdf

RASPODJELA DOBITI 2019.g.

BILJEŠKE 2019. – INOVATIVNI CENTAR

 

2018. godina

Račun dobiti i gubitka za 2018.g.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2018.g.

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2018.g.

 

2017. godina

GFI – POD – 2017

BILJEŠKE UZ GFI-POD 2017

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI 2017.

ODLUKA O PRIHVAČANJU GFI- POD 2017.

 

2016. godina

GFI – POD 2016.G.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU

ODLUKA O RASPODJELI DRUŠTVA – 2016.

ODLUKA – 2016. G.

 

2015. godina

GFI-POD 2015.G.

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI DRUŠTVA -2015.

ODLUKA – 2015.G.

 

2014.godina

GFI -POD 2014.G.

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014.GODINU.

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI DRUŠTVA – 2014.

ODLUKA -2014.G

 

2013.godina.

GFI-POD 2013.G.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2013. GODINU.

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI DRUŠTVA -2013.

ODLUKA -2013.