Pristigle kanidature na poziv za Savjet mladih Općine Jalžabet

By procelnik In Obavijest On 14. rujna 2021.

hrvatski grb

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JALŽABET
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE
KLASA: 021-05/21-01/06
URBROJ: 2186/04-21-01
Jalžabet, 13. 09. 2021.

Odbor za izbor i imenovanje dana 13.09.2021. sastao se u prostorijama Općine Jalžabet te su otvorene dvije kuverte pristigle na poziv za Savjet mladih općine Jalžabet. U prisustvu predsjednika Odbora za izbor i imenovanje Općine Jalžabet Nikole Vukovića, te članova Damira Hruško i Miladina Žerajića, utvrđeno je da su obje kandidature stigle na vrijeme i da su pravovaljane.

Udruga mladih Općine Jalžabet dostavlja slijedeće prijedloge:

 

1. član: MELANIJA PEPELKO,LUDBREŠKA 17 JALŽABET

zamjenik člana: HELENA VUKOVIĆ,VARAŽDINSKA 5, JALŽABET

2.član: DENIS BAIS,IMBRIOVEC JALŽABETSKI 5A

zamjenik člana: MARKO PAVLIČEVIĆ, IMBRIOVEC JALŽABETSKI 15

3.član: DOMAGOJ CAFUK, KELEMEN LUDBREŠKA 11

zamjenik člana:TIN PETRIC, KELEMEN LUDBREŠKA 9

4.član:ANJA SLAVIN, KAŠTELANEC, VUKOVIĆEVA 23

zamjenik člana:ROMAN TENŠIĆ,KAŠTELANEC, VINOGRADSKA 186

5.član: SOKOL VALENTINO, NOVAKOVEC, LUDBREŠKA 21

zamjenik člana:TIHANA KOVAČIĆ, NOVAKOVEC LUDBREŠKA 6

6.član: KRIŽAN DAVID, JAKOPOVEC MARIJANA LONČARA 10

zamjenik člana: ŠPOLJARIĆ JOSIP, JAKOPOVEC VARAŽDINSKA 75

 

HDZ Općine Jalžabet dostavlja slijedeće prijedloge:

 

1. član: VALENTINO ŠARONJA,JALŽABET VARAŽDINSKA 71,

zamjenik člana: LANA HOLI, JALŽABET SUHODOLSKA 2

2. član: DOMINIK ŠARONJA,JALŽABET VARAŽDINSKA 71

zamjenik člana: ZRINKO MAGIĆ, JALŽABET, VINOGRADSKA 19

3. član: ROKO HORVATIĆ, KELEMEN VINOGRADSKA 49

zamjenik člana: DAVOR AMANOVIĆ, KELEMEN LUDBREŠKA 16

4. član: SANDRA HRUŠKO, NOVAKOVEC, VARAŽDINSKA 27

zamjenik člana: MAJA HRUŠKO, NOVAKOVEC, VARAŽDINSKA 27

5. član: ELIZABET HOFMAN, LEŠTAKOVEC 60

zamjenik člana:EMA PAVLIČEK, LEŠTAKOVEC 50C

 

Pravovaljanost kandidatura svojim potpisom potvrdili su predsjednik Odbora za izbor i imenovanje te njegovi članovi.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE:
Nikola Vuković

Članovi:
Damir Hruško
Miladin Žerajić