Javni natječaj za dodjelu poticaja za energetsku obnovu i kupnju nekretnina na području Općine Jalžabet

By procelnik In Natječaj On 27. travnja 2022.

Općinski načelnik Općine Jalžabet objavljuje Javni natječaj za dodjelu poticaja za energetsku obnovu i kupnju nekretnina na području Općine Jalžabet 

Općina  dodjeljuje poticaj osobama koje nakon objave natječaja provedu jednu od sljedećih aktivnosti: energetska obnova nekretnine za stanovanje ili kupnja nekretnine za stanovanje. Poticaj iz ovog natječaja korisnik može ostvariti samo jednom i to za jednu od aktivnosti.

Iznos poticaja za energetsku obnovu iznosi do 10.000,00 kuna

Iznos poticaja za kupnju nekretnine iznosi do 10.000,00 kuna

Prijave se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jalžabet, preporučeno poštom na adresu ili osobno (zatvorena omotnica) na adresu: Općina Jalžabet, Jedinstveni upravni odjel, Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet, uz naznaku „Javni natječaj za dodjelu poticaja, energetska obnova i kupnja – Ne otvaraj“.

Natječaj  se objavljuje u modalitetu trajnog poziva, do iskorištenja sredstava sukladno iznosu predviđenom u Proračunu Općine Jalžabet za 2022. godinu. Prijave na natječaj obrađivati će se i odobravati redoslijedom zaprimanja sve do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Svi detalji natječaja nalaze se u prilogu zajedno s potrebnom dokumentacijom za prijavu.

Načelnik Općine Jalžabet

Rajko Solar

Javni natječaj za dodjelu poticaja za energetsku obnovu i kupnju nekretnina Općina Jalžabet 2022.

Prijava-na-natječaj-za-dodjelu-poticaja-za-energetsku i kupnju-nekretnina-na-području-Općine-Jalžabet 2022

Izjava-korisnika-poticaja-da-se-nekretnina-neće-koristiti-u-svrhu-obavljanja-druge-djelatnosti Općina Jalžabet 2022

Privola GDPR Energetska obnova i kupnja nekretnina Općina Jalžabet 2022

Odluka o mjerama poticaja za energetsku obnovu i kupnju nekretnina na području Općine Jalžabet