Početak pružanja javne usluge sakupljanja otpada na području Općine Jalžabet.

By procelnik In Obavijest On 12. travnja 2022.

Poštovani korisnici javne usluge sakupljanja otpada

Sa 01.05.2022. godine GKP PRE-KOM d.o.o. počinje pružati javnu uslugu sakupljanja otpada na području Općine Jalžabet.

Djelatnici PRE-KOM obišli su sve korisnike kategorije „KUĆANSTVO“, dobili ste upute i kalendar odvoza otpada. Želja nam je da u suradnji korisnika usluge, Općine Jalžabet, i komunalnog poduzeća na području naše općine ostvarimo ponajbolje rezultate  u RH. Cilj je da Općina Jalžabet prestane plaćati kazne zbog nedovoljnog odvajanja otpada.

Molimo Vas da odvajate otpad sukladno uputama i letcima koje ste dobili. Za svaku nejasnoću možete se obratiti na telefon 040/321-246, 040/321-244 ili posjetite web stranicu GKP PRE-KOM d.o.o. http://www.pre-kom.hr/edukacija.html na kojoj ćete naći upute za odvajanje otpada.

Sve korisnike koji se još uvijek nisu prijavili za uslugu sakupljanja otpada molimo da to učine što prije (na gore navedene telefone). Navedena usluga je obavezna za sve nekretnine za stanovanje na području Općine Jalžabet. Korisnici koji se neće prijaviti za uslugu sakupljanja otpada biti će prijavljeni komunalnom redaru koji će prema njima postupiti sukladno Odluci o komunalnom redu Općine Jalžabet.

Kratki podsjetnik za prva sakupljanja otpada sukladno kalendaru odvoza:

  1. 05.2022. godine ide sakupljanje glomaznog otpada na kućnom pragu te Vas molimo da takav otpad prijavite na gore navedene telefone 3 radna dana prije sakupljanja glomaznog otpada. Termini za sakupljanje glomaznog otpada ili granja nastaviti će se jednom mjesečno sukladno kalendaru odvoza otpada.
  2. 05.2022. godine sakuplja se korisni otpad. Plavi spremnici (papir i tetrapak), žuti spremnici (plastika) i vreće za metalnu i staklenu ambalažu. Sakupljanje se obavlja sa 3 komunalna vozila, a spremnike i vreće stavite ispred Vaših kuća do 7 sati.
  3. 05.2022. godine sakuplja se miješani komunalni otpad. Crne spremnike stavite do 7 sati ispred svojih kuća.
  4. 05.2022. godine sakuplja se biootpada. Smeđe spremnike stavite do 7 sati ispred svojih kuća.

Dobili ste upute i obavijesti o terminima sakupljanja koji će se dalje nastaviti prema kalendaru odvoza. Od 01.05.2022. godine koristite crne i smeđe spremnike sa oznakom PRE-KOM-a  te plave i žute spremnike sa oznakom EU, a za metalnu i staklenu ambalažu koristite PRE-KOM ove  vreće koje će Vam  se mijenjati puna za praznu.

Sve nejasnoće možemo riješiti zajedno na gore navedene telefone, također djelatnici  Općine Jalžabet će Vam pomoći kako bi početnih problema bilo što manje.

Čuvajmo okoliš zajedno za naše najmlađe, Vaš PRE-KOM Prelog i Općina Jalžabet.

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI