Javni poziv za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Jalžabet

By procelnik In - nekategorizirano -, Poziv On 12. rujna 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JALŽABET

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:604-01/22-01/02

URBROJ:2186-4-02-1-22-1

Jalžabet, 12.09.2022. godine

Na temelju članka 5. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Općine Jalžabet, KLASA: 604-01/15-01/01, URBROJ: 2186-04-15-01 (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 03/15) i Izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Općine Jalžabet, KLASA: 604-01/21-01/44, URBROJ: 2186/04-21-01, Općinski načelnik donosi

Javni poziv za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Jalžabet

Općina će svim studentima preddiplomskih i diplomskih studija  s područja Općine Jalžabet, a koji prvi put upisuju godinu koju polaze dodijeliti stipendije za akademsku godinu 2022/2023.

Prijave se primaju do 12.10.2022. godine u zgradi Općine osobnom dostavom, poštom (Općina Jalžabet, Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet) ili mailom: info@jalzabet.hr.

Pravo na stipendiju imaju svi redoviti i izvanredni  studenti koji ne primaju državnu, županijsku  ili neku drugu stipendiju, te studenti koji ne ponavljaju godinu, i nisu zaposleni.

Studenti poslijediplomskih studija nemaju pravo na stipendiju.

Uz zahtjev za dodjelu stipendije (dostupno na www.jalzabet.hr), na kojem se nalazi izjava da student ne prima druge stipendije, te da nije zaposlen, GDPR privolu (dostupno na www.jalzabet.hr),  potrebno je priložiti potvrdu fakulteta o redovitom ili izvanrednom studiranju, te da ne ponavljaju godinu koju polaze,  presliku osobne iskaznice, IBAN žiro-računa.

Nepotpune prijave kao i prijave  studenata koji su već dobili stipendiju za tu godinu studija neće se razmatrati.

Općinski načelnik

Rajko Solar

Prilozi:

1.  GDPR privola stipendija Općina Jalžabet

2. Zahtjev za stipendije Jalžabet- 2022-2023

3.  Javni poziv za dodjelu stipendija 2022-2023