Javni poziv za prijavu štete nastale uslijed prirodne nepogode suše na području općine Jalžabet

By procelnik In - nekategorizirano - On 15. rujna 2022.

Javni poziv za prijavu štete nastale uslijed prirodne nepogode suše na području općine Jalžabet

Područje Općine Jalžabet je u periodu od 01. lipnja 2022. do 31. kolovoza 2022. godine zahvatila prirodna nepogoda suša te je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi.

Na zahtjev načelnika Općine Jalžabet, župan Varaždinske županije Odlukom (KLASA: 320-18/22-01/50, URBROJ: 2186-02/1-22-41) od 14. rujna 2022. godine proglasio je prirodnu nepogodu – suša za područje Općine Jalžabet.

Pozivamo sve mještane koji su u Upisniku obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili Upisniku poljoprivrednika da najkasnije do 22. rujna 2022. godine na propisanom Obrascu PN podnesu prijavu štete od prirodne nepogode – suša.

Uz Obrazac PN obavezno se dostavlja slijedeća dokumentacija:

  • Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za 2022. godinu
  • broj žiro računa prijavitelja na koji će se izvršiti isplata u slučaju odobravanja iste
  • GDPR privola
  • Izjava prijavitelja

Potpune prijave štete podnose se elektronskom poštom na info@jalzabet.hr ili osobno u Jedinstveni upravni odjel, Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet radnim danom.

                                                                                                                                                Komisija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

Općina Jalžabet – PN obrazac

GDPR privola Općina Jalžabet

Izjava prijavitelja

Odluka o proglašenju prirodne nepogode zbog suše na području Općine Jalžabet

Općina Jalžabet – Javni poziv za prijavu štete nastale uslijed prirodne nepogode suše

Zahtjev za proglašenje elementarne nepogode suše na području OJ