POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA POTPORU PČELARSKE PROIZVODNJE

By procelnik In - nekategorizirano - On 6. srpnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JALŽABET
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 320-02/23-01/17
URBROJ: 2186-4-02-1-23-1
Jalžabet, 6. 7. 2023. godine

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA POTPORU PČELARSKE PROIZVODNJE

 Općina Jalžabet poziva pčelare s područja Općine Jalžabet na podnošenje iskaza interesa za potporu pčelarske proizvodnje.

Potpora iznosi 5 kilograma šećera po pčelinjoj zajednici.

Moguće je ostvariti potporu za najviše 30 pčelinjih zajednica po jednom pčelaru.

Iskaz interesa za potporu se podnosi na info@jalzabet.hr ili dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet. Dostavljaju se kontakt podaci i  Potvrda o upisu u evidenciju pčelara i broju košnica za 2023. godinu Hrvatskog pčelarskog saveza.

Potporu mogu ostvariti pčelari na području Općine Jalžabet, koji su podmirili  sve dospjele obaveze prema Općini Jalžabet i korisnici su usluge organiziranog sakupljanja komunalnog otpada.

Načelnik Općine Jalžabet

Rajko Solar

Izjava o dostavi dokumentacije