Odluka Vlade RH o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

By procelnik In - nekategorizirano - On 22. siječnja 2024.

Tko ima pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja u ožujku 2024.?
• korisnici hrvatske mirovine, kojima je pravo na mirovinu priznato do 31. prosinca 2023. te su zatečeni u isplati za mjesec
prosinac 2023. najkasnije na dan 15. veljače 2024.
• korisnici mirovine, kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz inozemstva*
• korisnici mirovine s prebivalištem u RH, kojima se mirovina isplaćuje samo iz inozemstva*
• korisnici mirovine ostvarene u RH, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u
inozemstvu
• korisnici mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, a priznato im je
pravo na mirovinu do 31. prosinca 2023. te su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2023. najkasnije na dan 15. veljače 2024.
Tko nema pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja?
• korisnici koji nemaju prebivalište u RH
• korisnici nacionalne naknade za starije osobe
Kako predati dokaz o visini inozemne mirovine?
Dokaz (potvrdu) o visini mirovine može se dostaviti popunjavanjem Tiskanice za dostavu
podataka o visini inozemne mirovine, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici
HZMO-a te putem online obrasca, dostupnog na web stranici HZMO-a.
Korisnici mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na inozemnu
mirovinu, na Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine ili online obrascu
trebaju označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu.
Rok za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine: 29. veljače 2024.

B2-JNP-18-01-2024-digitalni

HZMO_isplata JNP_siječanj_2023_dopis

Tiskanica-JNP-122023-12012024