Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

Opis projekta u pripremi

Sažetak

projekti apprrr

Izvor financiranja

Ključni detalji projekta:

Detalji projekta