Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Jalžabet

By procelnik In Poziv On 5. veljače 2019.

Temeljem članaka 29.Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( “Narodne novine“ broj 20/18) Općina Jalžabet  izlaže  na :

 

 

Javni uvid

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jalžabet

 

  1. Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jalžabet održat će se od 06.veljače 2019. do 21. veljače 2019. radi pribavljanja prigovora na isti.

 

  1. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jalžabet bit će dostupan na službenim stranicama Općine Jalžabet ( www.jalzabet.hr), izložen u prostorijama Općine Jalžabet, svaki radni dan u vremenu od 7:00 do 13:00, te na oglasnoj ploči Općine Jalžabet.

 

  1. Program je ispravljen na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede Klasa: 945-01/18-01/764, Urbroj: 525-07/362-18-2 od 15.listopada 2018., te će se nakon odlučivanja o prigovorima na općinskom vijeću donijeti ispravljen Program i dostaviti Ministarstvu na suglasnost i županiji na mišljenje.

 

  1. Pisani prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jalžabet mogu se do kraja javnog uvida zaključno sa 21. veljače 2019. godine dostaviti u pisanom obliku na sljedeću adresu: Općina Jalžabet, Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet, ili na sljedeću email adresu: opcina.jalzabet1@vz.t-com.hr

 

  1. Prigovori koji ne budu dostavljeni u roku i na način kako je navedeno u točki 4. ove odluke neće se uzeti u obzir.

 

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Jalžabet

 

Obrazloženje za Program raspolaganja

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

 

Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja

 

Karta

 

Obrazac za primjedbe