Završen je projekt sanacije nelegalnog odlagališta otpada na području Općine Jalžabet, financiran od strane Općine Jalžabet i sufinanciran s 40% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt je proveden na k.č.br. 2100/1, KO Kelemen. Iznos sufinanciranja od strane FZOEU iznosi 86.565 kuna, a ukupna vrijednost projekta 216.412,50 kuna.

Čista priroda je preduvjet zdravlja ljudi te ovim putem apeliramo na sve da ne bacaju smeće i otpad u prirodu, već na za to predviđena reciklažna mjesta.